சற்றே நீண்ட சிறுகதை -1


உங்களின் உள்ளம் கவர்ந்த எழுத்தாளர் வாணிப்ரியாவின் ‘சற்றே நீண்ட சிறுகதை’ படிக்க கீழே இருக்கும் லிங்கை க்ளிக் செய்யுங்கள்.

1 thought on “சற்றே நீண்ட சிறுகதை -1”

  1. Vils says:

    Madhura,

    Thank you soooooooooooooooooooooo muchhhhhhhhhh for sharing VP’s Satre Neenda Sirukathaigal

    If you have Jasmin Shahul’s Novels kindly share the same pleaseeeeeeeeeeeeeeee.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.