லதாகணேஷின் “அரக்கனோ அழகனோ ” – 08

அழகன்8   கனவிலும் உன் கனல் பார்வை என்னை கொள்ளுதடி.… என் கற்பனையில் அதில்  காதல் மொழி கலந்திட செய்கிறேன் அது இன்னும் கொடுமையாய் என்னை மயக்குதடி…. […]

லதாகணேஷின் “அரக்கனோ அழகனோ ” – 09

அழகன் 9   விரலும் படாமல் விலகி நிற்க நினைக்கிறேன் உன்னை கண்டதும் நினைத்த அனைத்தும் மறந்து உன்னை அணைத்திட துடிக்கிறேன்.…   வார்த்தைகளால் காயம் தந்த […]

லதாகணேஷின் “அரக்கனோ அழகனோ ” – 10

அழகன்10   வேங்கை நீயென்றால் உன்னை வீழ்த்தும் வேடன் நானென்று மமதையில் திரிந்தேனடி… உன் வேல்விழியில் சிக்கிக்கொண்டு காதல் வேட்கையில் அலைகிறேன் ஏனடி.…   உன் கண்களை […]

லதாகணேஷின் “அரக்கனோ அழகனோ ” – 07

அழகன் 7 உன்னை காதலிக்கவில்லை என்று பலமுறை எனக்குள் சொல்லிக்கொண்டே.… உனக்குள் தொலைந்து அளவில்லா காதலில் உன்னை அள்ளிக்கொண்டேன்…   சுகந்தனுடன் வீடு வந்து சேர்ந்த சுஹீராவை […]

லதாகணேஷின் “அரக்கனோ அழகனோ ” – 06

அழகன் 6 கர்வமாய் உன்னை கவர்ந்து உன்னை வீழ்த்திட நினைத்தேன்  நானடி… உன் அளவில்லா திமிரில்  திசைமாறி உன்னில்  தொலைந்திட துடிக்கிறேன் ஏனடி….. அகரன் சுஹீரா நினைவில் […]