சங்கரியின் ‘உன் அன்பில் உன் அணைப்பில்!’ – 1


அன்பு வாசகர்களே!

இன்றிலிருந்து  சங்கரியின் ‘உன் அன்பில் உன் அணைப்பில்!’  தொடர் உங்களுக்காக…

வாசித்துவிட்டு உங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

2 thoughts on “சங்கரியின் ‘உன் அன்பில் உன் அணைப்பில்!’ – 1”

  1. sankareswari says:

    Un anbil un anaipil…yen storyai post pannuthuku ramba thanks…i am really very very happy…entha vaipai valaikiyathuku mika nantri madam…

    1. ரோசி says:

      உங்கள் நன்றி தமிழ் மதுராவுக்கு சொந்தம். தொடர்ந்து அழகாக எழுதுங்கள் . வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.