வேந்தர் மரபு – 5


வணக்கம் பிரெண்ட்ஸ்,

இந்தப் பகுதியில் மலக்கள்ளர்களை முறியடிக்கும் முயற்சியில் குறிஞ்சியின் மாமன்னர் வேலவர். அவரது வியூகம் பலன் தருமா?

 

அன்புடன்,

தமிழ் மதுரா.

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.