மேற்கே செல்லும் விமானம் – 11


ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

இன்றைய பகுதியில் அன்பின் மிகுதியில் காதலர்கள். அன்பு பிரவாகத்தில் ராஜின் தப்பு அடித்து செல்லப்படுமா? கேள்விக்கு விடை இந்தப் பதிவில்

அடுத்த பதிவில் முதல் பகுதி முடிகிறது. வாசகர்கள் இந்தக் கதையைப் பற்றிய தங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

அன்புடன்,

தமிழ் மதுரா.

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.