மேற்கே செல்லும் விமானம் – 10


வணக்கம் பிரெண்ட்ஸ்,

சென்ற பதிவில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சிதான் எனக்கும். இந்தப் பகுதியில் கண் கெட்ட பிறகு ராஜ் செய்த சூரிய நமஸ்காரம் எந்த அளவுக்குப் பலனளித்தது என்பதைப் பார்ப்போம்.

படித்துவிட்டு உங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

அன்புடன்

தமிழ் மதுரா.

Tags: , , , ,

1 thought on “மேற்கே செல்லும் விமானம் – 10”

  1. Sindu says:

    nice

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.