ஹஷாஸ்ரீயின் ‘மீண்டும் வருவாயா’-9

9 – மீண்டும் வருவாயா?   அடுத்த வார இறுதியில் நிருவிற்கு பேங்க் வேலை இருக்க அதுவும் ட்ரைனிங் என வேறு ஊருக்கு செல்வதால், வாணிக்கும் பள்ளியில் வேலை இருக்க ஜீவி “நான் ஜீவா…

முபீன் MSK – கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் – 20

                 20.கண்ணாமூச்சி   இவர்கள் இருவரும் இரவு கொஞ்சி கொள்வதை பார்த்த பானு வைஷுவை பார்க்கும் ஏரியாவில் உள்ள இளைஞர்களிடம் பற்ற வைத்தால். அதில்…

%d bloggers like this: