ஹஷாஸ்ரீயின் ‘மீண்டும் வருவாயா’-7

7 – மீண்டும் வருவாயா?   நாட்கள் நகர மழை காரணமாக பள்ளி விடுமுறை என அறிவிக்க ஜீவன்க்கு தவிர்க்க முடியாமல் வெளியூர் செல்லவேண்டிய வேலை இருப்பதால் ராமுவிடம் சொல்லிவிட்டு ஜீவாவை ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டான்.…

முபீன் MSK – கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் – 19

 19.கண்ணாமூச்சி   கதவினை தட்டி கொண்டு உள்ளே வந்தவர் அவர்களை பார்க்க இருவரும் அவசரமாக தள்ளி அமர்ந்து “வாம்மா ரா….. விஷ்வா அண்ணா இவங்க என்  அம்மா, அம்மா இந்த அண்ணா தான் விஷ்வா…

%d bloggers like this: