சமீராவின் ‘இளங்காத்து வீசுதே’ – 17

அத்தியாயம் – 17 “குட் மார்னிங் கோச்..வர சொன்னீங்களாமே..” கையில் பந்துடன் தன்னை சுற்றி நின்ற சில மாணவர்களுக்கு எதையோ விளக்கி கொண்டிருந்தவர் ஆரியன் வந்து நிற்கவும், “நீங்க ப்ராக்டீஸ் பண்ணுங்க..” என்று அவர்களை…

உள்ளும் புறமும் – கி.வா. ஜகன்னாதன்

கடவுள் மறுப்புக் கட்சிக்கு ஆட்கள் சேர்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள். மார்கழிமாதப் பஜனைக்கு எவ்வளவு பேர் கூடவார்களோ அந்தக் கணக்குக்கு மேல் ஜனங்கள் இந்த கூட்டத்தில் கூடினார்கள்; அதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், மார்கழி பஜனையில் சேர்ந்து…

%d bloggers like this: