சித்ராங்கதா – 1

சித்ராங்கதா முதல் பகுதி உங்களுக்காக. படித்துவிட்டு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தோழிகளே Chitrangathaa – 1 தமிழ் மதுரா

அத்தைமகனே என் அத்தானே

சித்ராங்கதா

என்னைக் கொண்டாடப் பிறந்தவளே

இதயம் ஒரு கண்ணாடி

இதயம் – ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி (full story)

கண்ணாமூச்சி

மனதுக்குள் எப்போது புகுந்திட்டாய்