நினைவெல்லாம் நீயே கண்ணம்மா – 2

அம்மாவின் எச்சரிப்பு அவன் காதுகளுக்கு எட்டாத தூரத்தில் நடந்து கொண்டு இருந்தான்…சேகரின் வீட்டை அடைந்ததும் ” எலேய் சேகரு என்று கத்தஉள்ளிருந்து சேகரின் அப்பத்தா : இந்தா வந்துட்டியான் அவன் கூட்டாளி..அப்பு சிவம் வாய்யா இங்க…

நினைவெல்லாம் நீயே கண்ணம்மா – 1

ஆங்காங்கே பச்சை நிற போர்வை போர்த்தியவாறு கண்ணுக் கெட்டிய தூரம் வரை  வயல்வெளிகளால் நிறைந்து இருக்கும் இடம்  தான் பள்ளிக்கோட்டை… திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கும் கிராமம்..காலை சூரியன் உச்சிக்கு வரும் முன்னரே ஆண்கள்  எழுந்து…

%d bloggers like this: