மீனாக்ஷி பஞ்சரத்தினம்

    ஸ்ரீ மீனாக்ஷி பஞ்சரத்னம் : உதயத்பானு ஸஹஸ்ரகோடி ஸத்ருசாம் கேயூர ஹாரோஜ்வலாம் பிம்போஷ்டீம் ஸ்மிததந்த பங்திருசிராம் பீதாம்பரா லங்க்ருதாம் விஷ்ணு ப்ரஹ்ம ஸுரேந்த்ர ஸேவிதபதாம் தத்வ ஸ்வரூபாம் சிவாம் மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோஷ்மி…

அச்யுத அஷ்டகம்

Achyutham Kesavam Rama Narayanam, Krishna damodharam vasudevam harim, Sreedharam madhavam gopika vallabham, Janaki nayakam ramachandram Bhaje 1 Achyutham kesavam sathya bhamadhavam, Madhavam sreedharam radhika aradhitham,…

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய

Gananayakaya Ganadhaivathaya Ganadyakshaya dhimahi Guna shariraaya Guna madithaya Guneshaanaya dhimahi Gunathithaaya Gunadhishaaya Guna pravishtaya dhimahi Eka dhanthaya Vakrathundaya Gouri thanayaya dhimahi Gajeshanaaya baalachandraya Shri ganeshaya…

%d bloggers like this: