சுகமதியின் ‘அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 6’

அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 6   வீட்டிற்குச் சென்ற திவ்யசுந்தரி முதல் வேலையாக, அவள் புகழ்ந்து தள்ளிய ரஞ்சனி அக்கா வீட்டிற்குத் தான் சென்றிருப்பாள் போலும்.   அந்த அக்கா, நல்லபடியாகப் படித்து…

சுகமதியின் ‘அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 5’

அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 5 திவ்யசுந்தரி சொல்லிச்சென்ற வார்த்தைகள் எனக்குள் தித்தித்துக் கொண்டே இருந்தது. அவளைக் கொஞ்சுவதற்கு மனதிற்குள் வார்த்தைகளைக் கோர்த்து வைத்துக் கொண்டும் இருந்தேன். அதுதானே இப்பொழுது அதிமுக்கிய வேலை! இரவு…

சுகமதியின் ‘அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 4’

அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 04   இந்த திவியை எப்படியேனும் தேர்ச்சி பெறச் செய்து விட வேண்டும் என்னும் எண்ணம் எனக்குள் பேயாட்டம் போடுகிறது. எப்படித்தான் ஒரே பேப்பரை மூன்று முறை எழுதியும்…

சுகமதியின் ‘அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 3’

அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 03   “அதிரூபா… வா கொஞ்சம் வெளியில் போக வேண்டும்” அம்மா விமலா அவசரப்படுத்தினார்.   என்ன? அவள் வரும் வேளையில் வெளியில் செல்வதா? அதெப்படி என்னால் முடியும்?…

சுகமதியின் ‘அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 2’

அந்தி மாலைப் பொழுதில் – 02   வானம் இன்று விடாது பொழியும் என நினைக்கிறேன். காரணம் கேட்கிறீர்களா? வேறென்ன… அதிமேதாவி திவ்யசுந்தரி இன்று படிப்பதற்கு நேரமாகவே வந்துவிட்டாள்!   அவள் வழக்கமாகத் தாமதித்து…

%d bloggers like this: