சமீராவின் ‘இளங்காத்து வீசுதே’ – 21

அத்தியாயம் – 21   “ரியலி டாட்..எனக்கு தங்கையா..?”   கண்கள் விரிய ஆச்சரியமும் ஆர்வமும் போட்டிப்போட வினவினான் ஆறு வயது சிறுவன் விஜய்வரதன்.   ஓட்டுநர் இருக்கையில் இருந்த அவன் தந்தை சிவகுமார்…

%d bloggers like this: