குழலின் குரல் – கி.வா. ஜகன்னாதன்

மலையைச் சார்ந்த சிறிய ஊர் அது. அங்கே இயற்கைத் தேவி தன் முழு எழிலோடு வீற்றிருந்தாள். மலையினின்றும் வீழும் அருவி எப்போதும் சலசல வென்று ஒலித் துக்கொண்டே இருக்கும். மலர், காய், கனி ஆகியவற்றுக்குத்…

சமீராவின் ‘இளங்காத்து வீசுதே’ – 15

அத்தியாயம் – 15 கே.வி.எஸ் கல்லூரி நூலகம் புத்தகங்களின் பிரத்யேக வாசனையும் ஒழுங்கான வரிசைப்பாடும் முழு நிசப்தம் நிரம்பிய இடத்தில் ஆங்காங்கே சின்ன முணுமுணுப்புகளோடு அதற்கே உரித்தான வழக்கத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்க அங்கே ஒரு…

%d bloggers like this: