தொண்டை மண்டல நவக்கிரக ஸ்தலங்கள்


வணக்கம் தோழமைகளே,

ஆன்மீகம் பகுதிக்கு சுதா பாலகுமார் அவர்கள்

தொண்டை மண்டல நவக்கிரக ஸ்தலங்கள்

பற்றித் தெரிவித்துள்ளார். படித்து விட்டு உங்கள் கருத்துக்களை அவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். 

 

Navagraha -WPS Office

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.