வேந்தர் மரபு – 7


வணக்கம் தோழமைகளே,

இன்றைய பதிவில் பசலை நோயால் வாடும் தோகையினி. அவளை சரி செய்யும் வகை தெரியாது திணறும் தமையன் சேயோன்.

போர்க்களத்திலிருக்கும் தீட்சன்யருக்கு அவரது தங்கை சமுத்திரையிடமிருந்து ஓலை.

அன்புடன்

தமிழ் மதுரா.

Tags: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.