வேந்தர் மரபு – 4


வணக்கம் பிரெண்ட்ஸ்,

இன்றைய பதிவில் மற்போர் புரிய களத்தை எப்படித் தயார் படுத்துவார்கள் என்பதை சுவைபட சொல்லியிருக்கிறார் ஆசிரியர். நாமும் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள்.

அன்புடன்

தமிழ் மதுரா

Tags: , , , , ,

2 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 4”

  1. Very interesting update mam.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.