மேற்கே செல்லும் விமானங்கள் – 7


வணக்கம் பிரெண்ட்ஸ்,

இன்றைய பதிவில் முழுக்க முழுக்க தமிழ் பெண்ணாகவே மாறிவிட்ட சிலியாவின் மனதில் ராமனாக கொலுவிற்றிருக்கும் ராஜ். ஆனால் நிஜத்தில் அவளில்லாமல் அவனிடமிருந்த கட்டுப்பாடுகள் அவனை விட்டு விடைபெறுவதைக் கண்டு  வருத்தப்படத்தான் முடிகிறது. குடும்பம் என்று ஒன்று அருகில் இருந்தால் தனிமை அவனைத் தவறான பாதைக்கு இட்டுச் சென்றிருக்காதோ.

அன்புடன்,

தமிழ் மதுரா

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.