மகாசிவராத்திரி – சோமநாதர் தரிசனம்

2 thoughts on “மகாசிவராத்திரி – சோமநாதர் தரிசனம்”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post

பிரதோஷத்தின் மகிமைகள் – திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்பிரதோஷத்தின் மகிமைகள் – திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்

  திங்கள் கிழமை வரும் பிரதோஷம் 108 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரும் மிகவும் அபூர்வ பிரதோஷம். இந்த பிரதோஷத்தின் மகிமை என்னவென்றால் சிவனுக்கு உகந்த நாள் நட்சத்திரம் திதி ஒன்றாக வரும் அபூர்வ அமைப்பு கொண்டது.     வள்ளிக்